MONTERSYSTEM

Med ett montersystem kan du få snygga tryckta väggar med fotografiska bilder, logotyper eller textiler.
En av styrkorna är att de går att återanvända, det är miljömässigt mer försvarbart än engångsmontrar.
Vi har två olika system: beMatrix och Clever Frame. De har lite olika styrkor och vi tycker att de kompletterar varandra bra.

 
 ©beMatrix

©beMatrix

beMatrix >

Det Belgiska flexibla systemet med en mängd olika varianter av ramar och detaljer som ger oss möjlighet att variera oss i oändlighet.
Systemet består av aluminiumramar som kan sammanfogas på alla möjliga sätt.
På ramarna kan sedan paneler av skummad PVC eller textiler monteras.
Tryckta eller enfärgade, med synliga skarvar eller dolda(textil). De trycka panerlerna fästes med kardborreband.

Visa exempel >

Clever Frame >

Det Polska smidiga systemet, perfekt för standarmontrar och mobila lösningar.
Systemet består av aluminiumramar där tryckta eller enfärgade paneler i skummad PVC fästes med magnetband.

Visa exempel >