DET PERFEKTA SYSTEMET - FÖR VARJE EVENT!

 NöjesByrån har i 20 års tid levererat ljud, ljus och scener.
Nu har vi glädjen att kunna erbjuda en otroligt bra ljudrigg som är skalbar, kraftfull och dessutom låter fantastiskt bra. 


 

STM har allt när det kommer till flexibilitet.
Att leverera det mest perfekta ljudet med hänsyn tagen till omgivningen utan att ge avkall på upplevelsen. 
Under sina 30 år har Nexo fått ett välförtjänt rykte som innovatör och utvecklare av ny teknik inom ljud och upplevelse.
Med många patenterade lösningar i ryggen är STM nästa steg i processen med en rad nya tekniker för mellanregister- och diskantåtergivning och kontroll av det lågfrekventa registret.